Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục Thế Việt

Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục Thế Việt

  • Địa chỉ: Bắc Giang
  • Quy mô: 20 - 150 người

Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục Thế Việt là đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu giáo dục IPD.
Trung tâm triển khai các chương trình, dự án giáo dục, giáo dục sớm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Chương trình Tiếng Anh với người nước ngoài, chương trình Sunbot - lập trình tư duy cho trẻ, STEAM

Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục Thế Việt đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ nhà tuyển dụng hàng đầu

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828
Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888