LÀM ĐẸP CV

Vui lòng chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng để tiếp tục.

Nếu chưa biết cách dùng tính năng này, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Mẫu CV/Hồ Sơ 1

Mẫu CV/Hồ Sơ 2

Mẫu CV/Hồ Sơ 3

Mẫu CV/Hồ Sơ 4

Mẫu CV/Hồ Sơ 5

Mẫu CV/Hồ Sơ 6

Mẫu CV/Hồ Sơ 7

Mẫu CV/Hồ Sơ 8

Mẫu CV/Hồ Sơ 9

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7309 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828
Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7309 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?