Công ty Mạng Game Phú Quý

Công ty Mạng Game Phú Quý

  • Địa chỉ: Changrai, Lào
  • Quy mô: Trên 500 người
Cty có quy mô lớn, làm việc trong môi trường tốt.

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7109 2828
Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7107 6666