K-HOMES

K-HOMES

  • Địa chỉ: Lầu 2 toà nhà Nhà Việt số 402 Nguyễn Kiệm quận Phú Nhuận
  • Quy mô: 100-200 người
1 G4610 Đại lý, môi giới, đấu giá.
2 L68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê . Y
3 L68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

5c218a01ce6a5_1545701889.jpg
5c218a01bf925_1545701889.jpg
5c218a0184c65_1545701889.jpg
HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7109 2828
Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7107 6666