CÔNG TY TNHH DATA DESIGN VIETNAM

CÔNG TY TNHH DATA DESIGN VIETNAM

  • Địa chỉ: SCETPA Building, 19A Cong Hoa St., Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
  • Website: www.datadesign.co.jp
  • Quy mô: Dưới 20 người
DataDesign has more than fifteen years of experience in marketing and developing software solutions for the Japanese manufacturing industry. We also have branch offices in India, Thailand, and Ho Chi Minh City, Vietnam.

Company size:
• HCMC Office: 10 persons
• Headquarters: 40 persons.

CÔNG TY TNHH DATA DESIGN VIETNAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ nhà tuyển dụng hàng đầu

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828
Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888