Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền Giang

Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền Giang

  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
  • Quy mô: 20 - 150 người
Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền Giang
Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828
Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888