CN Long An Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa PH

CN Long An Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa PH

  • Địa chỉ: Thành Phố HỒ Chí Minh
  • Quy mô: 20 - 150 người
CN Long An Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa PH
hoạt động lĩnh vực sản xuất vận hành, nhựa....

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN
Đã tìm thấy 2 việc làm CN Long An Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhựa PH tuyển dụng

HOTLINE HỖ TRỢ
Dành cho Người tìm việc
Miền Nam
(028) 7109 2828
Miền Bắc
(024) 7309 2828
Dành cho Nhà tuyển dụng
Miền Nam
(028) 7107 8888
Miền Bắc
(024) 7309 8888